برده هنرمند هنرمند انیمیشن طراحی کاراکتر

برده: هنرمند هنرمند انیمیشن طراحی کاراکتر والت دیزنی دنیای واقعی انیمیشن تخیل

گت بلاگز اخبار پزشکی دریافت شماره ملی و تلفن در داروخانه‌های بیمارستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران از اول مهر

رییس شرکت بیمه سلامت استان پایتخت کشور عزیزمان ایران بااشاره به دریافت شماره ملی و تلفن در داروخانه‌های بیمارستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران از اول مهر اعلام کر

دریافت شماره ملی و تلفن در داروخانه‌های بیمارستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران از اول مهر

دریافت شماره ملی و تلفن در داروخانه های بیمارستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران از اول مهر

عبارات مهم : ایران

رییس شرکت بیمه سلامت استان پایتخت کشور عزیزمان ایران بااشاره به دریافت شماره ملی و تلفن در داروخانه های بیمارستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران از اول مهر اعلام کرد که شماره ملی و کارت شناسایی معتبر در داروخانه های بیمارستانی فقط زمانی دریافت می شود که تهیه ﺩاﺭﻭ ﺗﻮﺳﻄ اﻓﺮاﺩی ﻏﻴﺮ اﺯ ﺻﺎﺣﺐ مهم ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ صورت گیرد.

دکتر مهدی قنادی در گفت وگو با ایسنا راجع به بخشنامه لزوم اﺭاﻳﻪ ﻛﺎﺭﺕ ملی ﺑﺮای ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩاﺭﻭ از داروخانه های سرپایی بیمارستان های طرف قرارداد، اظهار کرد: ﺗﻤﺎﻡ اﻗﺪاﻣﺎﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﻳﺮاﻥ جهت ﺭﺿﺎیتمندی و ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻣﻜﺎﻥ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩاری ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ تشخیصی و ﺩﺭﻣﺎنی هست. ﻳکی اﺯ ﻭظایف این شرکت ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺻﺤﺖ ﺧﺪﻣﺖ اﺭائه ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺧﺪﻣﺖ است.

دریافت شماره ملی و تلفن در داروخانه‌های بیمارستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران از اول مهر

وی با بیان اینکه ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ اﺭاﻳﻪ ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﺗﻮﺳﻄ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﻩ اﻣﻜﺎﻥ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ وجود دارد و ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﻣﺎ ﻭ اﮔری ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ اﺭائه ﺧﺪﻣﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪاﺭﺩ، افزود: ﺩﺭ ﻣﻮاﺭﺩی ﻛﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺩاﺭﻭ ﺗﻮﺳﻄ اﻓﺮاﺩی ﻏﻴﺮ اﺯ ﺻﺎﺣﺐ اصلیﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﺻﻮﺭﺕ می گیرد اﻣﻜﺎﻥ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺻﺤﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ، ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ است که جهت ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی اﺯ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩاﺭﻭ، اﻳﻦ اﻣﻜﺎﻥ ﺑﺎ اﺭاﻳﻪ ﻛﺎﺭﺕ ﺷﻨﺎﺳﺎیی ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺛﺒﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ ملی ﺩﺭ پشت ﻧﺴﺨﻪ، اﺯ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﺩاﺭﻭﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮاﻥ اﺟﺮایی شده است هست؛ با این اقدام نظارت ﺑﺮ ﻧﺤﻮﻩ اﺭائه ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩاﺭﻭییﻛﻪ اﺯ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺩﻡ بود، ﻣﺤﻘﻖ شده است است.

قنادی با بیان اینکه بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت ، ﺑﻴﻤﺎﺭاﻥ ﺑﺴﺘﺮی ﻭ ﻣﻮاﺭﺩ اﻭﺭﮊاﻧسی، جهت ﺗﻬﻴﻪ ﺩاﺭﻭ نیازی به خروج از بیمارستان ندارند، ادامه داد: در حال حاضر ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ها ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺩاﺭﻭی ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ بیماران هستند. اﻗﺪاﻣﺎﺕ اﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ جهت ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺷﻔﺎﻑ کردن ﺧﺪﻣﺎﺕ اﺭاﻳﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻄ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻃﺮﻑ قرارداد است.

رییس شرکت بیمه سلامت استان پایتخت کشور عزیزمان ایران بااشاره به دریافت شماره ملی و تلفن در داروخانه‌های بیمارستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران از اول مهر اعلام کر

به گفته وی، شرکت بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح تهران، پیش از اداره کل بیمه سلامت استان پایتخت کشور عزیزمان ایران اقدامی مشابه را جهت نسخه های بیش از ۱۰۰ هزار تومان انجام داده است.

به گزارش ایسنا، مدیر شرکت بیمه سلامت استان پایتخت کشور عزیزمان ایران ۱۳ شهریورماه امسال در بخشنامه ای به بیمارستان های طرف قرارداد با این شرکت ابلاغ کرد که مراجعان داروخانه های سرپایی موظفند کدملی و شماره تماس شخص تحویل گیرنده دارو را پشت نسخه نوشته شود. اگر تحویل گیرنده دارو صاحب دفترچه باشد نیز باید این عنوان پشت دفترچه بیمه قید شود.

واژه های کلیدی: ایران | سلامت | شماره | دریافت | داروخانه | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs